Mushroom lasagna | Akis Kitchen

How to embed the Player
Mushroom lasagna | Akis Kitchen
Recipe: https://akispetretzikis.com/en/categories/zymarika/lazania-me-manitaria-kai-feta Akis eshop: https://akiseshop.com/en Chef: Akis Petretzikis Director: Leonidas Pelivanidis Production: Akis Petretzikis Ltd. Video Editor: Mihalis Barbaris Featured Partners: Mary-Rose Andrianopoulou, Giannis Mpourodimos, Katerina Vasilakopoulou, Maria Vasilakopoulou, Kellina Dimitriadi, Markos Papakostantinou, Giannis Margaris, Eri Christogianni, Anna-Maria Volanaki, Michalis Zanakis, Kyriakos Papaemmanouil
Akis Petretzikis