Lemon hazelnut chocolate praline tart | Akis Kitchen

How to embed the Player
Lemon hazelnut chocolate praline tart | Akis Kitchen
Recipe: https://akispetretzikis.com/en/categories/glykes-pites-tartes/tarta-lemoni-pralina Akis eshop: https://akiseshop.com/en Video Editor: Mihalis Barbaris Featured Partners: Mary-Rose Andrianopoulou, Giannis Mpourodimos, Katerina Vasilakopoulou, Maria Vasilakopoulou, Kellina Dimitriadi, Markos Papakostantinou, Giannis Margaris, Eri Christogianni, Anna-Maria Volanaki, Michalis Zanakis, Kyriakos Papaemmanouil
Akis Petretzikis