Flapjacks with Nuts | Akis Kitchen

How to embed the Player
Flapjacks with Nuts | Akis Kitchen
Flapjacks with Nuts | Akis Kitchen Recipe: https://akispetretzikis.com/en/categories/snak-santoyits/mpares-me-xhroys-karpoys Akis eshop: https://akiseshop.com/en Chef: Akis Petretzikis Director: Leonidas Pelivanidis Production: Akis Petretzikis Ltd. Video Editor: Mihalis Barbaris Featured Partners: Mary-Rose Andrianopoulou, Giannis Mpourodimos, Katerina Vasilakopoulou, Maria Vasilakopoulou, Kellina Dimitriadi, Markos Papakostantinou, Giannis Margaris, Eri Christogianni, Anna-Maria Volanaki, Michalis Zanakis, Kyriakos Papaemmanouil
Akis Petretzikis