Greek Chicken Gyro | Akis Kitchen

How to embed the Player
Greek Chicken Gyro | Akis Kitchen
Recipe: http://akispetretzikis.com/en/categor... Chef: Akis Petretzikis Director: Leonidas Pelivanidis Production: Akis Petretzikis Ltd. Official website: https://akispetretzikis.com/en Facebook Page: https://www.facebook.com/akispetretzi... Twitter: https://twitter.com/a_petretzikis?lan... Instagram: https://www.instagram.com/akis_petret... Pinterest: https://www.pinterest.com/akispetretz... Featured Partners: Mary-Rose Andrianopoulou, Giannis Mpourodimos, Katerina Loi, Markos Papakostantinou, Maria Vasilakopoulou, Kellina Dimitriadi, Michael Barbaris
Akis Petretzikis